Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Komunikaty i ogłoszenia

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Uwaga! Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej

24 lipca 2020

W związku z wejściem w życie z dniem 24 lipca br. nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.) zmianie uległa wysokość opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego).

Zgodnie z częścią I, kolumna 3 ust. 8, wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącej załącznik do ww. ustawy, opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu wynosi 598,00 zł.

Informujemy, że obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Składający wniosek o wydanie decyzji zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy nie podlega ww. opłacie skarbowej.


Informację wprowadził(a): Piotr Lewna (2020-07-24)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij