Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
‹‹ powrót
Drukuj

Inwestycje

Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
{n_title2}

GDDKiA informuje o planach w gminie Żukowo

10 lipca 2020

Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach w gminie Żukowo jest tematem niezwykle istotnym. Urząd Gminy w Żukowie monitoruje zgłaszane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zadania z zakresu remontów, rozbudów i przebudów dróg oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych na przebiegających przez gminę drogach krajowych.

W odpowiedzi na zapytanie Burmistrza Gminy Żukowo, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że w zbiorze z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego „Plan ochrony zdrowia i życia pieszych i rowerzystów” ujęto poniższe inwestycje w gminie Żukowo:

1) Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 7 na odcinku Żukowo – Gdańsk (sklasyfikowanie na 44. pozycji zdań do realizacji),

2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Glincz (sklasyfikowanie na 51. pozycji zdań do realizacji),

3) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Babi Dół (sklasyfikowanie na 94. pozycji zdań do realizacji),

4) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Miszewo (sklasyfikowanie na 371. pozycji zdań do realizacji),

5) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej nr 20 w miejscowości Tuchom (sklasyfikowanie na 427. pozycji zdań do realizacji),

6) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi krajowej  nr 20 w miejscowości Miszewko (sklasyfikowanie na 487. pozycji zdań do realizacji).

Powyższe zadania znalazły się wśród 1111 zadań wskazanych do realizacji. Z uwagi, że nie wszystkie zadania posiadają zabezpieczenie finansowe, zarządca drogi krajowej nie jest w stanie podać terminu ich realizacji.

Jak podkreśla Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, w odpowiedzi skierowanej do tut. Urzędu, dostrzega potrzebę poprawy stanu bezpieczeństwa na wielu drogach krajowych, w tym również na drodze krajowej nr 20 (miejscowości Tuchom i Babi Dół). Jednak przeprowadzona przez GDDKiA inwentaryzacja potrzeb w zakresie remontów w skali całego kraju wykazała, że przekraczają one przyznane limity finansowe. W związku z tym zadania zostały ułożone według pilności realizacji. Pod uwagę wzięto następujące kryteria: stan nawierzchni, wielkość i strukturę ruchu – ze szczególnym uwzględnieniem udziału samochodów ciężarowych, parametry drogi oraz wskaźnik bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gmina Żukowo deklaruje chęć współpracy w realizacji projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Żukowo oraz innych uczestników ruchu korzystających z traktów komunikacyjnych na terenie naszej Gminy.


Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2020-07-10)
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryPrzekierowanie do pliku PDF na temat Analiza Porównawcza dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
Dziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę https://gops.zukowo.pl/Przekierowanie do informacji na temat OSP ŻukowoPrzekierowanie do strony Krajowa Mapa Zagrożeń BezpieczeństwaPolskie Sieci Energetyczne
Przekierowanie do strony Mapa Inwestycji Gminy Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij