Oficjalny portal Urzędy Gminy w Żukowie

Gmina Żukowo

Menu główne


Narzędzia

Inwestycje

Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Modernizacja boisk wielofunkcyjnych w gminie Żukowo

12 styczeń 2017

Gmina Żukowo otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 0,5 mln złotych na modernizację boisk wielofunkcyjnych w Żukowie, Pępowie oraz Przyjaźni.

Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Przyjaźni oraz Szkole Podstawowej w Pępowie została już zakończona. Odebranie robót budowlanych nastąpiło odpowiednio w listopadzie i grudniu 2016 r. Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Żukowie nastąpi w I kwartale 2017 r.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Przyjaźni

1) Zamówienie obejmowało wykonanie robót związanych z modernizacją placu o nawierzchni asfaltowej, który jest wykorzystywany jako boisko sportowe przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Przyjaźni.
2) Boisko asfaltowe o wymiarach ok. 13,4x22,7m zostało powiększone do wymiarów 15,0x26,0m. Zakres prac w niniejszym postępowaniu przetargowym:
a) przygotowanie terenu robót,
b) uzupełnienie nawierzchni asfaltowej nawierzchnią betonową,
c) uzupełnienie nierówności i zagłębień nawierzchni asfaltowej,
d) nałożenie syntetycznej warstwy nawierzchni sportowej amortyzującej - poliuretanowej,
e) dostawa i montaż krawężników,
f) dostawa i montaż piłkochwytów,
g) dostawa i montaż oświetlenia,
h) dostawa i montaż stojaków rowerowych,
i) dostawa i montaż wyposażenia boiska:
· bramki do piłki ręcznej -2 szt.
· kosz do koszykówki dwusłupowy – 1 kpl,
· słupki do siatkówki – 1 kpl,
· siatka polipropylenowa do gry o wym. 9,5x1m,
j) sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
k) wykonanie mapy powykonawczej.
3) Zamówienie realizowane zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową PLAN B z Banina.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Pępowie

1) Zadanie realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę nr B.6740.1326.2016.KS na działce nr 26/3 w Pępowie. Niniejsze zamówienia obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego. W miejscu istniejącego boiska asfaltowego należy wykonać boisko wielofunkcyjne do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej.
2) Zakres prac obejmuje:
a) przygotowanie terenu budowy,
b) prace rozbiórkowe,
c) powierzchnia boiska poliuretanowego - ok. 608 m2,
d) demontaż i budowę chodnika
e) demontaż istniejącego ogrodzenia i budowa nowego ogrodzenia wraz z 2 furtkami - długość ok. 105 mb
f) odwodnienie liniowe od studni S1 do studni S4
g) dostawa i montaż wyposażeń boisk:
· bramki do piłki ręcznej – 2 szt.
· kosze do koszykówki o wysięgu 2,2 – 2 szt.
· słupki do siatkówki – 2 szt.
· siatka nylonowa
· obsianie trawą
h) sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
i) wykonanie mapy powykonawczej,
j) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
3) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez
Biuro Obsługi Inwestycji „BL-PROJEKT” z Żukowa.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Żukowie

1) Zamówienie obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem modernizacji placu o nawierzchni asfaltowej i betonowej, który jest wykorzystywany jako boisko sportowe szkoły podstawowej w Żukowie. Istniejące boisko asfaltowe ma wymiary ok. 38,90x25,20m.
2) Zakres prac obejmuje:
a) przygotowanie terenu robót,
b) rozbiórka krawężników pomiędzy nawierzchnią asfaltową i betonową,
c) uzupełnienie nierówności i zagłębień nawierzchni asfaltowej,
d) nałożenie syntetycznej warstwy nawierzchni sportowej amortyzującej – poliuretanowej,
e) dostawa i montaż piłkochwytów,
f) dostawa i montaż oświetlenia,
g) budowa chodników wzdłuż południowej krawędzi boiska,
h) dostawa i montaż stojaków rowerowych,
i) remont istniejących stalowych ogrodzeń – piłkochwytów wys. 390 m,
j) dostawa i montaż wyposażenia boisk:
· bramki do piłki ręcznej -2 szt.,
· kosz do koszykówki dwusłupowy – 2 kpl,
· słupki do siatkówki – 3 kpl,
· siatka polipropylenowa do gry o wym. 9,5x1m,
k) sporządzenie operatu kolaudacyjnego,
l) wykonanie mapy powykonawczej.
3) Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez
Pracownię Projektową PLAN B z Banina.

Dofinansowanie przyznane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. Otrzymane środki stanowią nie więcej niż 50% całkowitej wartości wydatków, tj. 500 300,00 złotych. Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wynosi 1 000 689,00 złotych.

Wykonawcą jest firma:

ELSIK Sp. z o.o.

Lniska 22

83-330 Żukowo


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-01-12 16:13:32)
Informację zmodyfikował(a): Beata Bujnowska-Kowalska (2017-01-12 16:15:16)
Liczba odwiedzin: 2422
Eksportuj do PDF
Eksportuj do XML
Do góryDziennik Ustaw - przejście na stronę http://dziennikustaw.gov.pl/Monitor Polski - przejście na stronę http://www.monitorpolski.gov.pl/ePUAP - przejście na stronę https://epuap.gov.plUrząd Komunikacji Elektronicznej - przejście na stronę http://www.uke.gov.pl/Program 500+ - przejście na stronę http://www.gops.zukowo.plOSP Żukowo

Stopka

design by fast4net

Przejdź do: Facebook
Zamknij